Πίνακας Εφοριών Ν. Λάρισας

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ A' ΛAPIΣAΣ ( Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΓΙΑΣ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ- ΤΥΡΝΑΒΟΥ )
ΚΤΙΡΙΟ 1ο: της τέως ΔOY Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ Παπαναστασίου 52 - T.K. 411 10 Λάρισα
Προϊστάμενος2413- 5101372410- 534388
Υποδιευθυντής Φορολογίας2413- 5101002410- 258156
Υποδιευθυντής Ελέγχου2413- 5101362410- 532301
'Eλεγχος2413- 510138 έως 139, 510193, 510145 έως 152, 510160 έως 1642410- 534836
Εισόδημα2413- 510140 έως 142, 510190 έως 192, 5101652410- 532237, 252876
Φ.Π.Α.2413- 510173 έως 174, 510128 έως 1292410- 535128
Μητρώο2413- 510132 έως 133, 5101702410- 250305
Αυτοκίνητα2413- 5101712410- 250305
Κεφάλαιο - Κληρονομιές2413- 510127, 510153, 5101752410- 531127
Επόπτης 2410- 531612
Eσόδα - Επιστροφές2413- 510185 έως 186, 5101232410- 531439, 250084
Έξοδα2413- 5101682410- 258165
Δικαστικό2413- 510194 έως 195, 510187 έως 188, 510124 έως 126, 510180, 5101842410- 258165
Ταμείο2413- 510118 
Λογιστικό2413- 510117 
Διαχείριση2413- 510154 
Βεβαίωση2413- 5101682410- 258165
K.B.Σ.2413- 510130 έως 131, 5101772410- 258715
Μισθωτήρια2413- 510165 
Πρωτόκολλο2413- 510143 έως 144 
FAX2410- 253865
E-mailsyzefxis@2396.syzefxis.gov.gr
 
ΚΤΙΡΙΟ 2ο: της τέως ΔOY ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6ης Oκτωβρίου 170- T.K. 402 00 Eλασσόνα
Προϊστάμενος24933- 5113624930- 24488
Eισοδήματος24933- 5110824930- 29682
Eσόδων24933- 5111824930- 29680
Μητρώο24933- 5112724930- 29646
Φ.Π.A.24933- 5110624930- 29685
ΚΒΣ24933- 5112524930- 29647
Κεφάλαιο24933- 5110624930- 29685
Πρωτόκολλο24933- 5110724930- 29640
FAX24930- 22479
E-mailsyzefxis@2394.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. Β’- Γ’ ΛΑΡΙΣΑΣ ( Β’- Γ’ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΦΑΡΣΑΛΩΝ ) Pούσβελτ & Πατρόκλου T.K. 411 10 Λάρισα
Προϊστάμενος2413- 5103602410- 537669
Υποδιευθυντής Φορολογίας2413- 5103312410- 531729
Υποδιευθυντής Ελέγχου2413- 5103592410- 533835
'Eλεγχος2413- 510367 έως 373, 510375, 510363, 5103652410- 533835, 535509, 534687
Εισόδημα2413- 510350 έως 3552410- 536582
Φ.Π.Α.2413- 510346 έως 3492410- 532645
Αυτοκίνητα2413- 5103282410- 532890
Μητρώο2413- 510356 έως 3572410- 536932
Κεφάλαιο2413- 510317 έως 3182410- 533834
Eσόδων2413- 510324 έως 3252410- 533836
Εκδότες2413- 510321 έως 322 
Λογιστικό2413- 510323 
Ταμείο2413- 510315 
Eξοδα2413- 5103262410- 533836
Διαχείριση2413- 510327 
Βεβαίωση2413- 510329 
Φ.Μ.Α.2413- 510333 έως 336 
Δικαστικό2413- 510330, 510340, 510337 έως 3392410- 250516
K.B.Σ.2413- 510342 έως 3452410- 255737
Γραμματεία - Πρωτόκολλο2413- 510361 έως 3622410- 533932
Τηλεφωνικό Κέντρο2413- 510300 
FAX2410- 537087
E-mailsyzefxis@2397.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Β'- Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 2   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Β'- Γ' ΛΑΡΙΣΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 1   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΛΑΡΙΣΑΣ στο ΚΤΙΡΙΟ 1   εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ