Πίνακας Εφοριών Ν. Πρέβεζας

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΠΑΡΓΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ) Πολυτεχνείου 15, Πρέβεζα T.K. 48100
Προϊστάμενος26823- 6230026820- 22243
Υποδιευθυντής Φορολογίας26823- 6234726820- 29895
Υποδιευθυντής Ελέγχου26823- 6232926820- 61105
Eπόπτης26823- 62321 
Eλεγχος26823- 62322 έως 324, 62354,62369,62320,62352,62359,6235726820- 27888, 22301, 29895, 25365
Εισόδημα26823- 62325 έως 327, 6235626820- 22863
Λογιστικό26823- 6233426820- 29832
Φ.Π.Α.26823- 62349, 62351 
Ταμείο26823- 6233026820- 61103
Αυτοκίνητα26823- 62355 
Μητρώο26823- 62358,62335,6233926820- 29285
Κεφάλαιο26823- 62342,62340,62346,6234426820- 29835
Eσόδων26823- 62338,6233126820- 29832
Έξοδα26823- 62332 έως 33326820- 25365
Δικαστικό26823- 62348,6234126820- 61102, 22483
K.B.Σ.26823- 62353,6235026820- 22247
Γραμματεία26823- 6234526820- 21351
FAX26820- 25364
E-maildoyprevezas6411@2681.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΓΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΑΝΑΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ