Πίνακας Εφοριών Ν. Κυκλάδων

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ ( ΣΥΡΟΥ - ΤΗΝΟΥ ) Κ.Α.: 7171 Ν.Μανδηλαρά 31 T.K. 84100 Eρμούπολη
Προϊστάμενος22813- 6212622810- 82411, 79701
Υποδιευθυντής Φορολογίας 22810- 79734
Υποδιευθυντής Ελέγχου22813- 6211722810- 79713
'Eλεγχος22813- 62118 έως 12322810- 79715, 79719
Εισόδημα22813- 6213122810- 79720 εως -724
Φ.Π.Α.22813- 62124 έως 12522810- 79702 εως -705
Eσόδων22813- 62132 έως 13322810- 79328 εως -731
Μητρώο22813- 62127 έως 12822810- 79706 έως -707
Eξόδων 22810- 79726 & -727
Κεφάλαιο22813- 62134 έως 13522810- 79737 εως -739
Λογιστικό 22810- 79328 εως -731
K.B.Σ.22813- 62129 έως 13022810- 79708 εως -710
Γραμματεία22813- 6210022810- 79700
FAX22810- 87085
E-mailsyzefxis@2737.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΕΑΣ μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. KOPΩΠIOY   εδώ

Δ.Ο.Υ. ΘΗΡΑΣ Κ.Α.: 7121 Φηρά T.K.84700
Προϊστάμενος22863- 11125    και  22860- 24619, 22243, 23003
Κεφάλαιο22863- 11126
Δικαστικό22863- 11127
Εξοδα-Λογιστικό22863- 11128
Εσοδα-Διαχείριση22863- 11129 έως 130
Εισόδημα22863- 11131 έως 134
Ταμείο22863- 11135
Ελεγχος22863- 11136
Αυτοκίνητα22863- 11137
Μητρώο22863- 11139
Φ.Π.Α.22863- 11138
Κ.Β.Σ.22863- 11141
Πρωτόκολλο22863- 11140, 11142
FAX22860- 22219
E-maileleutherios.mainas@2732.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΗΝΟΥ μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. ΣΥΡΟΥ   εδώ

Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ Κ.Α.: 7161 Παροικία Πάρος T.K.84400
Προϊστάμενος22843- 61120    και  22840- 21288, 24564, 21254, 21238
Εισόδημα22843- 61134 έως 136
Εσοδα22843- 61123 έως 124
Δικαστικό22843- 61127
Εξοδα22843- 61101
Φ.Π.Α. - Μητρώο22843- 61129
Κ.Β.Σ.22843- 61131
Κεφάλαιο22843- 61132 έως 133
FAX22840- 24505
E-maildoyparou7161@2736.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΝΔΡΟΥ μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΗΛΟΥ μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ   εδώ

Δ.Ο.Υ. ΜΥΚΟΝΟΥ Κ.Α.: 7172 Δραφάκι T.K. 84600 Mύκονος
Προϊστάμενος22893- 6110022890- 23733
Εσοδα22893- 61132 έως 13422890- 23750
Κ.Β.Σ.22893- 6112622890- 27500
Ελεγχος22893- 61135 έως 13622890- 27500
Μητρώο22893- 61123 έως 12422890- 27500
Εισόδημα22893- 61137, 6112222890- 28544
Κεφάλαιο22893- 61127 έως 12922890- 24444
Φ.Π.Α. 22890- 27500
Δικαστικό 22890- 23750
Εξοδα 22890- 28544
Αυτοκίνητα 22890- 27500
Λογιστικό22893- 6112522890- 27501
Ταμείο-Διαχείριση22893- 6113022890- 28669
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 22890- 28669
FAX22890- 28833
E-mailsyzefxis@2738.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΝΑΞΟΥ Κ.Α.: 7151 Α. Παπανδρέου T.K. 843 00 Nάξος
Προϊστάμενος22850- 24930, 22359, 22208, 26208
Fax22850- 24930, 26208

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ