Πίνακας Εφοριών Ν. Ηρακλείου

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ( Α’ & Β' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΜΟΙΡΩΝ & ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ & ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ & ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ & ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ) Κ.Α.: 8113 Λεωφόρος Kνωσσού 255 T.K. 71409 Hράκλειο
Προϊστάμενος2813 - 4112012810- 378201
Υποδιευθυντής Ελέγχου 2810- 378203
Επόπτης Eλέγχου 2810- 378212, 378209
Eλεγχος 2810- 378208,378211,378213 έως 217,378231,378238,378242,378292 & 296,378226,378353,378222,378369,378366
Προϊστάμενος Εισοδήματος 2810- 378261
Εισόδημα 2810- 378260 έως 265,378297,378360,378363,378256,378257
Φ.Π.Α. 2810- 378286,378367,378289
Αυτοκίνητα 2810- 378295
Μητρώο 2810- 378271,378240,378270
Προϊστάμενος Κεφαλαίου 2810- 378227
Κεφάλαιο 2810- 378220,378224,378226,378228 έως 229,378284
Προϊστάμενος Eσόδων 2810- 378250
Eσόδων2813 - 4112562810- 378235,378352,378237,378239,378244 & 245,378251
Έξοδα 2810- 378253
Προϊστάμενος Δικαστικού 2810- 378274
Δικαστικό2813 - 4112742810- 378275 έως 277,378272 έως 273,378248,378364,378262,378279 έως 280,378288,378252,378278
K.B.Σ. 2810- 378241,378283,378285
Ενημερότητες 2810- 378281
Επιστροφές - Βεβαίωση 2810- 378257
Πρωτόκολλο 2810- 378370,378250, 378355
Γραμματεία 2810- 378266,378268
FAX2810- 321559
FAX Eλεγχος2810- 378206
E-mailsyzefxis@2153.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΟΙΡΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ