Πίνακας Εφοριών Ν. Χαλκιδικής

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ( ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ- ΑΡΝΑΙΑΣ ) Χαρ.Τρικούπη 33, Πολύγυρος T.K.63100
Προϊστάμενος23713- 5210123710/- 24345
Υποδιευθυντής Φορολογίας23713- 5210223710/- 21125
'Eλεγχος23713- 52134 έως 138, 5212223710/- 21068
Εισόδημα23713- 52112 έως 11623710/- 22253
Φ.Π.Α.23713- 52117 έως 11923710/- 22465
Αυτοκίνητα23713- 5212523710/- 21067
Μητρώο23713- 52109, 5211023710/- 22865
Ταμείο23713- 5213123710/- 22265
Κεφάλαιο23713- 52104 έως 10823710/- 24915, 21126
Eσόδων23713- 52126 έως 12923710/- 22265
Έξοδα23713- 5212423710/- 21067
Δικαστικό23713- 52130, 52120, 52121, 5212323710/- 21750
K.B.Σ.23713- 52132 έως 13323710/- 24914
Πρωτόκολλο-Γραμματεία23713- 52103, 52108 
FAX23710/- 23485
E-mailsyzefxis@2298.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΡΝΑΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Δ.Ο.Υ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ-ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ) * Κ.Α.: 4923 Κουτσαντώνη 12 Ν. Μουδανιά Χαλκ/κής T.K.63200
Προϊστάμενος23733- 5142223730/- 21340
Εισόδημα23733- 51123, 51125 έως 12723730/- 22702
Κεφάλαιο23733- 51117,5113623730/- 25845
Φ.Π.Α.23733- 51121, 5113423730/- 25845
Αυτοκίνητα23733- 5113723730/- 21548
Μητρώο23733- 5112023730/- 25400
Εσοδα23733- 51105 έως 10823730/- 21548, 24771
Πρωτόκολλο23733- 5113723730/- 21548
Ταμείο23733- 5111023730/- 21548
Έξοδα23733- 5111623730/- 25845
Γραμματεία23733- 51142 
Κ.Β.Σ23733- 5110223730/- 21753
FAX23730/- 25890
E-mailsyzefxis@2299.syzefxis.gov.gr
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ