Πίνακας Εφοριών Ν. Αργολίδος

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΟΥΣ Κ.Α.: 2111 Γούναρη 172 T.K. 212 00 'Αργος
Προϊστάμενος27513- 6215727510- 25830
Υποδιευθυντής Φορολογίας27513- 6216127510- 26178
Υποδιευθυντής Ελέγχου27513- 6216027510- 23363
Επόπτης Eλέγχου27513- 62159 
Eλέγχου27513- 62145, 62147 έως 149, 62151, 62173 έως 17527510- 23368, 24641, 24647
Λογιστικό27513- 62183, 6218527510- 67269
Ταμείο27513- 62187 
Εισόδημα27513- 62146, 62153, 62169 έως 17227510- 67407
Φ.Π.Α.27513- 62177 έως 17827510- 22341
Αυτοκίνητα27513- 6215827510- 22342
Μητρώο27513- 62126 έως 12927510- 25969
Κεφάλαιο27513- 62130 έως 132, 62134, 6215527510- 24681
Έσόδα27513- 62163, 62179 έως 181, 6218927510- 67269
Έξοδα27513- 62140, 6218827510- 24906
Δικαστικό27513- 62166, 62141, 6214327510- 26179
K.B.Σ.27513- 62116, 62122, 6212427510- 68260
Γραμματεία27513- 6215927510- 22342
FAX27510- 24335
E-mailsyzefxis@2744.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟΥ - ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ) Κ.Α.: 2131 Ηρακλέους 4 Ναύπλιο T.K.211 00
Προϊστάμενος27523- 6267127520- 21940
Υποδιευθυντής Φορολογίας27523- 6261827520- 24384
Υποδιευθυντής Ελέγχου27523- 6267327520- 21189
Eλέγχου27523- 62685 έως 687, 62690 έως 691, 62645, 62647 έως 64827520- 21357, 21289
Εισόδημα27523- 62649 έως 652, 6265427520- 24670
Φ.Π.Α.27523- 62677, 62675, 6267927520- 29836
Αυτοκίνητα27523- 62634, 6262627520- 21358
Μητρώο27523- 62666 έως 66827520- 28553
Κεφάλαιο27523- 62662 έως 665, 6267027520- 27272
Eσόδων27523- 62620 έως 621,62653,6262827520- 22435, 23762
Λογιστικό27523- 6265527520- 22435, 23762
Έξοδα27523- 62659 έως 66027520- 27368
Δικαστικό27523- 62630 έως 633, 6263627520- 28243
Επιστροφές27523- 62656 
Ταμείο27523- 62619 
Πρωτόκολλο27523- 62669 
K.B.Σ.27523- 62643, 62639,62637,62635,6264127520- 24108
FAX27520- 27389
E-mailsyzefxis@2747.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ