Πίνακας Εφοριών Ν. Αχαϊας

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. Α' ΠΑΤΡΩΝ Κ.Α.: 2331 Κανακάρη 84-86 T.K.261 10 Πάτρα
Προϊστάμενος2613- 621141, 6211442610- 277010
Υποδιευθυντής Φορολογίας 2610- 277286
Υποδιευθυντής Ελέγχου 2610- 623440
Έλεγχος Εισοδήματος2613- 621136 έως 137, 621139, 621148 έως 1502610- 226086, 622172, 622927, 273795
Εισόδημα2613- 621121 έως 1232610- 226289, 224841
Έλεγχος Κεφαλαίου2613- 6211332610- 220750, 277841
Λογιστικό 2610- 622928
Φ.Π.Α.2613- 621127 έως 1292610- 279817
Φ.Μ.Α.2613- 621134 
Μητρώο2613- 621154 
Έσοδα (Διπλότυπα)2613- 6211072610- 277152
Έσοδα (Επιστροφές)2613- 6211062610- 277152
Έσοδα (Προϊσταμένη)2613- 621153 
Κληρονομιές2613- 621125 
Αυτοκίνητα2613- 621131 
Ταμείο Α’2613- 621104 
Ταμείο Β’2613- 621105 
Γραμματεία2613- 6211382610- 623441
Δικαστικό2613- 621155 έως 1562610- 622928
K.B.Σ.2613- 6211582610- 272843
Πρωτόκολλο2613- 6211432610- 623560
FAX2610- 220183
E-mailsyzefxis@2697.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Β' ΠΑΤΡΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ (Γ’ - Β’ ΠΑΤΡΩΝ –ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ) Κ.Α.: 2334 Ακτή Δυμαίων 18 T.K.26 222 Πάτρα
Προϊστάμενος2613- 6215372610- 318152
Υποδιευθυντής Φορολογίας2613- 6215212610- 312330
Υποδιευθυντής Ελέγχου2613- 6215682610- 310690
Επόπτης Έλέγχου2613- 621570 
'Eλεγχος2613- 621535, 621538, 621540, 621542 έως 543, 621567, 621569,5742610- 346683
Εισόδημα2613- 621546 έως 550, 621556 έως 557, 621559, 6215612610- 313226
Φ.Π.Α.2613- 621529 έως 5302610- 314460
Αυτοκίνητα2613- 6215182610- 314460
Λογιστικό2613- 621526 
Διαχείριση2613- 621558 
Μητρώο2613- 621551, 621554 έως 555, 621563 
Κεφάλαιο2613- 621562, 621572, 6215432610- 314210
Eσόδων2613- 621522, 621524 έως 5252610- 312100
Ταμείο2613- 621523 
Φ.Μ.A.2613- 621573 
Έξοδα2613- 621531 έως 534, 6215162610- 312570
Δικαστικό2613- 621519, 621527 έως 5282610- 313419,310325
K.B.Σ.2613- 621545, 621552, 6215652610- 312108
Γραμματεία2613- 621566, 621571, 6215362610- 311214
FAX2610- 311930
E-mailsyzefxis@2700.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ (ΑΙΓΙΟΥ- ΑΚΡΑΤΑΣ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ - ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ ) Κ.Α.: 2311 Κανελλοπούλου 36 Αίγιο T.K.251 00
Προϊστάμενος26913- 6233926910- 25921
Υποδιευθυντής Φορολογίας26913- 6233426910- 20957
Υποδιευθυντής Ελέγχου 26910- 25810
Επόπτης Ελέγχου26913- 62338 
'Eλεγχος26913- 62333, 6233726910- 21042, 25315, 26472, 23443
Εισόδημα26913- 62305 έως 307, 6231626910- 22297
Φ.Μ.Α.26913- 62336 
Λογιστικό 26910- 25780
Φ.Μ.Α.Π. 26910- 22297
Μητρώο26913- 6232926910- 20188
Ελεγκτές Κεφαλαίου26913- 62330 
Αυτοκίνητα 26910- 28443
Κεφάλαιο26913- 6233126910- 26444
Λογιστικό2613- 62152626910- 25780
Φ.Π.Α.26913- 62317 έως 31926910- 28443
Ταμείο26913- 6234026910- 60227
Eσόδων26913- 62324, 6232826910- 22298
Έξοδα26913- 6234226910- 23911
Δικαστικό26913- 62325, 6232726910- 29867
K.B.Σ.26913- 6233226910- 20749
Γραμματεία26913- 6230026910- 61455
FAX26910- 25899
E-mailsyzefxis@2693.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΟΥ   εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ