Πίνακας Εφοριών Ν. Κορίνθου

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ( ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΝΕΜΕΑΣ - ΚΙΑΤΟΥ- ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ) Κ.Α.: 2513 Πατρών 83 T.K. 20100 Kόρινθος
Προϊστάμενος27413- 6364627410- 40400
Υποδιευθυντής Φορολογίας27413- 6364727410- 40488, 25530
Υποδιευθυντής Ελέγχου 27410- 40495
'Eλεγχος27413- 63649 έως 65527410- 40483, 40486, 40487, 40401, 40404, 40405, 40407 εως 409, 40411, 40413, 40414, 40416, 40418 εως 420
Εισόδημα27413- 63628 έως 629, 6363127410- 40434, 40431, 40435, 40438, 40437, 40430, 40432, 40410
Φ.Π.Α.27413- 6366227410- 40468, 40469, 40470
Ταμείο27413- 6363827410- 40478
Αυτοκίνητα 27410- 40466, 40467
Λογιστικό27413- 6363927410- 40464
Μητρώο27413- 6366327410- 40441, 40439, 40440
Κεφάλαιο27413- 63621 έως 62527410- 40426, 40429, 40428, 40424, 40490, 40427, 40422, 40424
Eσόδων27413- 63642, 6365627410- 40457, 40463, 40460, 40458, 40459, 40455, 40461
Έξοδα27413- 6363727410- 40446, 40447, 40449
Δικαστικό27413- 63616 έως 61827410- 40443, 40444, 40442, 40445
K.B.Σ.27413- 6365827410- 40473, 40474, 40472, 40485
Γραμματεία27413- 6363527410- 40479, 40480, 40481, 40484
FAX27410- 22144
E-mailsyzefxis@2763.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΙΑΤΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΝΕΜΕΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ