Πίνακας Εφοριών Ν. Μεσσηνίας

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ( ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ- ΜΕΣΣΗΝΗΣ- ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ- ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ - ΠΥΛΟΥ ) Κ.Α.: 2711 Ευαγγελιστρίας 4 T.K. 24100 Καλαμάτα
Προϊστάμενος27213- 6550127210- 87619, 63601
Υποδιευθυντής Φορολογίας27213- 6550427210- 63650, 85555
Υποδιευθυντής Ελέγχου27213- 6650227210- 82266
Επόπτης Eλέγχου27213- 6550327210- 63602, 25343
'Eλεγχος27213- 65538, 65544 έως 554, 65556, 65555, 65558 έως 559 27210- 97201 έως 202,63602, 63604, 63627 έως 628, 63640 έως 642, 63644 έως 645,63647 έως 648
Εισόδημα27213- 65570 έως 57627210- 84444, 63657, 63616, 63649, 63653 έως 654, 63656
Φ.Π.Α.27213- 65534 έως 53727210- 29557, 63635, 63637, 63643
Φ.Μ.Α.27213- 6552927210- 63628
Αυτοκίνητα27213- 65534 έως 53727210- 63636, 63651
Λογιστικό27213- 65528 
Ταμείο27213- 6556927210- 63609
Μητρώο27213- 65505 έως 51027210- 63626, 63612, 63619, 63624 έως 625, 63634
Κεφάλαιο27213- 65530 έως 53127210- 82222, 63630 έως 633
Eσόδων27213- 65520 έως 6552327210- 22669, 63615, 63617 έως 618, 63620
Έξοδα27213- 6551327210- 96448, 63606 έως 607
Δικαστικό27213- 65540 έως 54327210- 81996, 63613 έως 614, 63658
K.B.Σ.27213- 65514 έως 51927210- 93923, 63621 έως 623
Γραμματεία27213- 6553327210- 63600, 63661
FAX27210- 22638, 82265
E-mailsyzefxis@2779.syzefxis.gov.gr    ,    doykalamatas@2779.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΥΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   εδώ