Πίνακας Εφοριών Νομ. Αθηνών - Αθήνα

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ (Α',Β',Γ',ΙΕ',ΚΒ') Κ.Α.: 1101 Αναξαγόρα 6-8, T.K. 100 10 Αθήνα
Προϊστάμενος 210-52.72.810, 770
Υποδιευθυντής Φορολογίας 210-52.72.804
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 1604121210-52.72.807
'Eλεγχος213 1604122 έως 4127, 1604146 έως 4147, 1604163, 1604166 έως 4167210-52.72. 811, 757, 789, 785, 794, 777, 757, 793, 760, 780, 786, 775, 795
Εισόδημα213 1604120, 1604141, 1604143 έως 4145210-52.72.753, 759, 754, 750, 756
Φ.Π.Α.,Αυτοκίνητα213 1604114 έως 4117210-52.72.741, 737, 740, 738
Μητρώο213 1604111, 1604113, 1604159210-52.72.729, 733, 730
Κεφάλαιο213 1604149210-52.72.808, 762 έως 763
Έσοδα-Ταμείο213 1604130,1604132 έως 4134, 1604137 έως 4138,1604151,1604153210-52.72.803, 718, 711, 721, 731, 728, 739, 722, 724, 720, 723, 713
Έξοδα213 1604107 έως 1604108210-52.72.716 έως 717
Δικαστικό213 1604154 έως 4158210-52.72.805, 734, 726 έως 727
K.B.Σ.213 1604102 έως 4104210-52.72.802, 702-707
Πρωτόκολλο213 1604161210-52.72.764, 767, 769
FAX210-5221641
E-maildoyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ (Δ',Η',Ι’,ΙΑ’) Κ.Α.: 1104 Kωλέτη 14A Αθήνα T.K.100 10
Προϊστάμενος213 1604315210-33.01.598
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 1604317210-38.40.866
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 1604316210-38.05.104
'Eλεγχος213 1604421 έως 422, 1604424 έως 427210-33.01.879, 38.00.156, 33.01.878, 38.06.442, 38.04.740, 38.04.860
Eισόδημα213 1604411 έως 416210-38.39.652, 38.35.638
Φ.Π.Α.213 1604361 έως 364210-38.09.498, 38.05.104
Κεφάλαιο213 1604371 έως 372210-38.14.381
ΦΜΑΠ213 1604417210-38.05.147
Έσοδα213 1604331210-38.04.778, 38.36.140
Τεχνικός Διαχειριστής213 1604332 
Βεβαίωση213 1604333 
Επιστροφές213 1604334 
Φορολογικές Ενημερότητες213 1604335210-38.15.364
Εκδότες213 1604336 έως 337 
Έξοδα213 1604351 έως 353, 1604355210-33.04.470, 33.04.801, 38.38.176
Λογιστικό213 1604341210-38.03.865
Δικαστικό213 1604321 έως 323210-38.41.859, 38.03.896
K.B.Σ.213 1604381 έως 383210-38.05.288, 38.18.685
Αυτοκίνητα 210- 38.00.110, 38.09.498
Μητρώο213 1604391 έως 392210-33.01.592, 33.02.671
Διαχείριση213 1604342210-38.27.052
Ταμίας213 1604343 
Γραμματεία213 1604301210-38.04.985
Πρωτόκολο213 1604309 
Επιμελητής213 1604311 
FAX210-3805484, 3805153
E-mailsyzefxis@1837.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ε' ΑΘΗΝΩΝ (Ε',Θ') μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ (ΣT',Z',Ε',Θ',ΙΣΤ’) Κ.Α.: 1106 Aγ. Eλεούσης 10 T.K. 105 54 Αθήνα
Προϊστάμενος213 1604708210-32.10.372
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 1604721210-32.12.778
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 1604710210-32.47.357
Έπόπτης Ελέγχου213 1604716 
Ελεγκτές213 1604719 έως 720, 1604726210-32.15.422, 33.14.395
Eισόδημα213 1604703 έως 705210-32.18.137, 32.11.552
Κεφάλαιο213 1604707, 1604718210-32.18.277
Φ.Π.Α.213 1604701 έως 702210-32.33.017
Έσοδα (Λογιστικό)213 1604713210-32.18.260, 32.50.638, 32.40.764
Έσοδα (Επιστροφές)213 1604706 
Έσοδα - Εκδοτήρια213 1604725 
Διαχείριση-Ταμείο213 1604723 
Έξοδα213 1604722 
Αυτοκίνητα 210- 32.50.630
Δικαστικό213 1604714210-32.50.551
K.B.Σ.213 1604711 έως 712210-32.18.664
Μητρώο213 1604715210-33.14.396
Γραμματεία213 1604709, 1604717210-32.47.205, 32.47.259
FAX210-3216130, 3247259
E-mailsyzefxis@1839.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Ι' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Δ.Ο.Υ. ΙΒ' ΑΘΗΝΩΝ (ΙΒ’-ΖΩΓΡΑΦΟΥ) Κ.Α.: 1112 Πολυφήμου 1 T.K.157 10 Ζωγράφου
Προϊστάμενος213 1613601210- 77.13.877, 74.89.904
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 1613623210- 74.89.901
Υποδιευθυντής Ελέγχου2131613635210- 77.16.378
Επόπτης Ελέγχου213 1613641 
Έλεγχος213 1613643, 1613645210- 74.87.072, 74.88.558, 77.05.501
Εισόδημα213 1613637210- 77.14.158, 74.89.903
Φ.Π.A.213 1613628 έως 629210- 74.87.070
Μητρώο213 1613633210- 77.89.169
Κεφάλαιο213 1613630 έως 632210- 74.87.071
Eσόδων213 1613621 έως 622210- 74.89.901, 77.14.330
Επιστροφές213 1613625 
Διαχείριση213 1613624 
Λογιστικό213 1613617 
Αυτοκίνητα 210- 74.88.556
Έξοδα213 1613624210- 77.14.416
Δικαστικό213 1613619 έως 620210- 74.88.557, 77.14.366
K.B.Σ.213 1613627210- 77.12.618
Γραμματεία213 1613639210- 77.13.863
Πρωτόκολλο213 1613634210- 77.00.275
FAX210- 7712613, 7752119
E-mailsyzefxis@1877.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ (ΙΓ',ΙΘ',ΚΓ')Κ.Α.: 1113 Λευκάδας 47α & Ευελπίδων T.K.113 62 Αθήνα
Προϊστάμενος213 1607301210- 88.43.009
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 1607304210- 88.42.372
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 1607317210- 88.43.184
'Eλεγχος213 1607314, 1607322 έως 1607323, 1607319210- 88.42.366, 88.25.976, 88.41.710
Eισόδημα213 1607318, 1607320210- 88.41.108
Φ.Π.Α.- Αυτοκίνητα213 1607312210- 88.43.475
Ταμείο213 1607303 
Κεφάλαιο 210- 82.52.046
Έσοδα213 1607302210- 88.43.947,88.29.460
K.B.Σ.213 1607309210- 88.43.660
Δικαστικό 210- 82.52.917
Μητρώο213 1607310210- 82.52.067
Πρωτόκολλο213 1607300 
Γραμματεία213 1607300210- 82.52.225
FAX210- 8843670
E-mailsyzefxis@1851.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ. ΙΔ' ΑΘΗΝΩΝ Κ.Α.: 1114 Κουρτίδου 184 T.K.111 43 Αθήνα
Προϊστάμενος213 1605614210- 25.82.100
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 1605633210- 25.85.120
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 1605613210- 25.33.075
'Eλεγχος213 1605628, 1605615 έως 1605616, 1605618 έως 1605619210- 25.15.102, 25.20.930, 25.25.394
Eισόδημα213 1605607 έως 1605610210- 25.23.386
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα213 1605621, 1605623210- 25.20.833, 25.27.736
Κεφάλαιο213 1605605 έως 1605606210- 25.85.687
'Εσοδα213 1605631210- 25.83.123
Βεβαίωση213 1605632 
Επιστροφές213 1605629 έως 1605630210- 25.29.382
Λογιστικό213 1605641210- 25.29.382
'Εξοδα213 1605635, 1605639, 1605642210- 25.20.982
Δικαστικό213 1605634, 1605638, 1605640210- 25.82.212
K.B.Σ.213 1605602 έως 1605604210- 25.28.347
Διαχείριση - Ταμείο 210- 25.31.814
Μητρώο213 1605611210- 25.85.130
Γραμματεία 210- 25.32.990
Τηλεφωνικό Κέντρο213 1605601 
FAX210- 2582400
E-mailsyzefxis@1844.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΙΕ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΙΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ (ΙΖ',ΙΗ')Κ.Α.: 1117 Δαμάρεως 175 T.K. 116 32 Αθήνα
Προϊστάμενος213 1606252210- 75.75.501
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 1606233210- 75.75.510
Υποδιευθυντής Ελέγχου 210- 75.75.525
Επόπτης213 1606255210- 75.75.524
'Eλεγχος213 1606257210- 75.75.502, 75.75.520, 75.75.557, 75.75.596, 75.75.598
Φ.Μ.Α.Π. 210- 75.75.523
Φ.Π.Α.213 1606223210- 75.75.513, 75.75.546
Κεφάλαιο213 1606248210- 75.75.506
Eισόδημα213 1606238210- 75.75.504, 75.75.523, 75.75.505
Διαχ/ση - Ταμείο213 1606235210- 75.75.511
Έσοδα213 1606231210- 75.75.512, 75.75.515, 75.75.522
Έξοδα213 1606234210- 75.75.515
Λογιστικό213 1606228210- 75.75.541
Δικαστικό213 1606243210- 75.75.514
Aυτοκίνητα213 1606225210- 75.75.516
K.B.Σ.213 1606222210- 75.75.517
Μητρώο213 1606226210- 75.75.507
Γραμματεία213 1606201210- 75.75.518
FAX210- 7015275
E-mailsyzefxis@1847.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΙΘ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. Κ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΑ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΓ' ΑΘΗΝΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΙΓ' ΑΘΗΝΩΝ   εδώ

Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ (πρώην Φ.A.E.Ε.) Κ.Α.: 1159 Θησέως 55-57 T.K.176 71 Καλλιθέα
Τηλεφωνικό Κέντρο213 1613300 
Εισόδημα,Φ.Α.Π.πατήστε 1 
Μητρώοπατήστε 2 
Κ.Β.Σ.πατήστε 3 
Φ.Π.Α.πατήστε 4 
Παρακρατούμενοι Φόροιπατήστε 5 
Δικαστικόπατήστε 6 
'Εσοδα - Λογιστικόπατήστε 7 
Ελεγχοςπατήστε 8 
Αυτοκίνηταπατήστε 9 
Γραμματεία ή άλλοπατήστε 0 
FAX (Εισόδημα,Μητρώο,Κ.Β.Σ.)210-9592488,9592668
FAX (Δικαστικό)210-9563652
FAX (Εσοδα,Λογιστικό)210-9594821
E-mailsyzefxis@1876.syzefxis.gov.gr - syze_admin@1876.syzefxis.gov.gr - dntisdoyfaeeathinon@1876.syzefxis.gov.gr - eisodima@1876.syzefxis.gov.gr - esoda@1876.syzefxis.gov.gr - fpa@1876.syzefxis.gov.gr - mitroo@1876.syzefxis.gov.gr - parakratoumeni@1876.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Κ.Α.: 1125 Μετσόβου 4-T.K. 106 82 Αθήνα
Προϊστάμενος213 1607155210- 8204607
Υποδιευθυντής Φορολογίας 210- 8204604
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 1607150210- 8204641
Επόπτης 'Eλέγχου213 1607133 
'Eλεγχος213 1607134, 1607149210- 82.04.608, 635, 639, 643
Eισόδημα213 1607105 έως 108, 1607103210- 8204603, 8204623, 8204625 έως 629, 631, 8204633
Ταμείο- Διαχείριση 210- 8204620 έως 621
Φ.Π.A.213 1607101 
Φ.Μ.Α.Π. 210- 8204634
Λογιστικό213 1607113210- 8204622
Έσοδα213 1607111 έως 112, 1607145 έως 147, 1607143210- 8204605,8204613,8204615,8204617 έως 619
Κληρονομιές213 1607130 έως 131210- 8204637 εώς 638, 8204640
Δικαστικό213 1607139 έως 142210- 8204602, 8204610 έως 612
Γονικές Παροχές- Δωρεές213 1607119 έως 120, 1607128210- 8204642, 8204644, 8204646
Μητρώο213 1607116 έως 118210- 8204606, 8204648 έως 649
Γραμματεία213 1607154210- 8204652
Πρωτόκολλο213 1607151210- 8204632
FAX (Γραμματεία)210- 8204653
FAX (Έσοδα)210- 8204614
FAX (Εισόδημα)210- 8204630
FAX (Κεφάλαιο)210- 8204647
E-maildoykatex@1850.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ