Πίνακας Εφοριών Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ μεταφέρθηκαν στην Δ.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ    εδώ

Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κ.Α.: 1302 Πουραίμη 10 T.K.136 71 Αχαρναί
Προϊστάμενος213 2105140210- 24.44.485
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2105128210- 24.66.183
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2105112210- 24.67.467
Επόπτης Ελέγχου 210- 24.48.543
'Eλεγχος213 2105111, 2105113, 2105116, 2105118210- 24.41.628, 24.41.629, 24.03.193, 24.07.370
Εισόδημα213 2105121, 2105124 έως 127210- 24.62.988, 24.44.483
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα213 2105114 έως 115210- 24.66.667
Λογιστικό- Βεβαίωση213 2105137 έως 138210- 24.03.337
Μητρώο213 2105106 έως 108210- 24.63.508
Κεφάλαιο213 2105109, 2105122210- 24.65.755
Eσόδων213 2105129 έως 131210- 24.69.154, 24.03.338
Επιστροφές213 2105134210- 24.01.720
Έξοδα213 2105133210- 24.61.880
Διαχείριση213 2105132210- 24.69.154
Δικαστικό213 2105135210- 24.69.129
K.B.Σ.213 2105102, 2105104 έως 105210- 24.62.866
Γραμματεία- Επιμελητές213 2105100, 2105136210- 24.07.444
FAX210- 2444484
E-maildoy.axarnon@1954.syzefxis.gov.gr

ΔOY KOPΩΠIOY (ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΛΑΥΡΙΟΥ και ΚΕΑΣ ) Κ.Α.: 1304 Βασ. Κων/νου 156 T.K.194 00 Κορωπί
Προϊστάμενος 210- 60.20.056
Υποδιευθυντής Φορολογίας 210- 60.22.237
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2105514210- 66.26.344, 66.22.649
'Eλεγχος213 2105508210- 66.26.344, 464, 66.23.131
Εισόδημα213 2105516 έως 518210- 66.26.447, 66.26.952
Φ.Π.Α.210 60.22.236210- 60.22.236
Παρακρατούμενοι Φόροι213 2105519210- 66.27.034
Kεφάλαιο 210- 66.27.996
Λογιστικό213 2105522210- 66.28.210
Μητρώο213 2105503 έως 504210- 66.24.161
Αυτοκίνητα 210- 66.26.463, 66.22.807
Ελεγκτές Κεφαλαίου213 2105509 
Eσόδα213 2105538 έως 2105539210- 66.25.164
Έξοδα 210- 66.22.539
Διαχείριση 210- 66.25.451
Δικαστικό 210- 66.23.939
K.B.Σ.213 2105505 έως 5061210- 66.25.251
Γραμματεία213 2105515210- 60.21.042
Τηλεφωνικό Κέντρο213 2105500 
FAX210- 6624531
E-maildntisdoy_1304@1956.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΛΑΥΡΙΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. KOPΩΠIOY

Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ( ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΝΔΡΟΥ ) Κ.Α.: 1312 Εθνικής Αντιστάσεως 43 T.K. 153 02 Παλλήνη
Προϊστάμενος 210- 66.66.917
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2106408210- 66.67.712
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2106420210- 60.32.942
Επόπτης Ελέγχου213 2106424 
'Eλεγχος213 2106422 έως 2106423210- 60.32.942, 60.30.892, 66.65.498
Εισόδημα213 2106421210- 66.67.555,66.66.033
Φ.Π.Α.213 2106418210- 60.32.752
Αυτοκίνητα213 2106417210- 66.67.990
Μητρώο213 2106425210- 66.68.791
Κεφάλαιο213 2106406210- 60.32.753
Eσόδα213 2106414 έως 2106415210- 66.67.825, 66.68.847
Φ.Μ.Α.Π. 210-66.67.990
Έξοδα213 2106407210- 66.66.800
Δικαστικό213 2106413210- 66.67.803
K.B.Σ.213 2106419210- 60.32.941
Ταμείο213 2106416210- 66.67.825
Πρωτόκολλο-Γραμματεία213 2106426210- 60.32.940, 60.30.891
FAX210- 6667533
E-maildoypallinis@1964.syzefxis.gov

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ