Πίνακας Εφοριών Νομαρχίας Πειραιώς

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ (Α'- Β'- ΚΥΘΗΡΩΝ - ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΟΡΟΥ - ΥΔΡΑΣ - ΣΠΕΤΣΩΝ) Κ.Α.: 1201 2ας Μεραρxίας 12 Τ.Κ.185 35 Πειραιάς
Προϊστάμενος213 2102758210- 42.80.745
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2102716210- 42.85.892
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2102749210- 42.80.271
Επόπτης Ελέγχου213 2102748210- 42.85.995
'Eλεγχος213 2102752 έως 753, 2102756 έως 757210- 42.85.819, 42.85.940
Εισόδημα213 2102742 έως 747210- 42.85.914, 41.86.468
Φ.Π.Α.- Αυτοκίνητα213 2102729, 2102734 έως 735210- 42.86.237, 42.85.867
Λογιστικό213 2102725210- 42.86.153
Μητρώο213 2102739 έως 741210- 42.85.868, 42.85.889
Κεφάλαιο213 2102736 έως 737210- 42.85.893
Έσοδα213 2102717 έως 722210- 42.86.248
Έξοδα213 2102727210- 45.19.668
Δικαστικό213 2102723 έως 724210- 42.86.043
K.B.Σ.213 2102709, 2102711, 2102714210- 42.86.145
Γραμματεία - Πρωτόκολλο213 2102759210- 42.86.172, 42.86.069
FAX210- 4285857, 4286074
E-maila.doy.peiraia@gsis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ ( Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΜΗΛΟΥ )Κ.Α.: 1203 Κολοκοτρώνη 140 Τ.Κ. 185 36 Πειραιάς
Προϊστάμενος213 2103129210- 45.12.007
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2103133210- 45.36.250
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2103131210- 41.80.150
Επόπτης Ελέγχου 210- 45.37.689
'Eλεγχος213 2103128, 2103134 έως 140210- 41.80.465, 42.81.037
Εισόδημα213 2103123 έως 127210- 45.21.008, 45.24.687
Μητρώο213 2103111 έως 112210- 41.83.395
Φ.Π.Α.213 2103113 έως 115210- 41.81.323
Αυτοκίνητα213 2103116 έως 117210- 41.81.323
Κεφάλαιο213 2103108 έως 110210- 41.86.477, 45.37.915
Έσοδα213 2103105210- 45.21.054
Λογιστικό - Βεβαίωση 210- 42.86.476
Επιστροφές213 2103106210- 42.85.755
Διαχείριση213 2103101 έως 102210- 42.82.323
Ταμείο213 2103103210- 42.82.323
Έξοδα213 2103104210- 45.24.057
Δικαστικό213 2103118 έως 120210- 41.84.138, 45.36.863
K.B.Σ.213 2103121 έως 122210- 41.86.478
Γραμματεία213 2103132210- 41.83.351
Πρωτόκολλο213 2103107210- 45.21.020
FAX ( Γραμματεία )210- 4516601
FAX ( Δικαστικό )210- 4282878
E-mailsyzefxis@1944.syzefxis.gov

Δ.Ο.Υ. Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ ( Δ' και ΣΤ' ) Κ.Α.: 1204 Κ. Μαυρομιχάλη 3 Τ.Κ.185 45 Πειραιάς
Προϊστάμενος213 2103320210- 41.34.119
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2103333210- 41.12.971
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2103325210- 41.28.348
Επόπτης Ελέγχου213 2103324 
'Eλεγχος213 2103319, 2103321 έως 322,210- 41.34.100,.41.20.984, 42.26.024
Εισόδημα213 2103345 έως 347210- 42.27.576, 41.36.940
Φ.Π.Α.213 2103329210- 42.26.023
Αυτοκίνητα213 2103331210- 41.29.085
Μητρώο213 2103326210- 41.35.641
Λογιστικό213 2103338210- 41.29.075
Κεφάλαιο213 2103343 έως 344210- 41.22.806
Eσόδα213 2103337, 2103339210- 41.23.156
Έξοδα213 2103335210- 41.36.858
Ταμείο213 2103334210- 41.35.896
Δικαστικό213 2103341 έως 342210- 41.23.158
K.B.Σ.213 2103332210- 41.18.117
Πρωτόκολλο213 2103330 
Γραμματεία213 2103301210- 42.27.575
FAX210- 4122803, 4135716
E-mailer.matsouki@1945.syzefxis.gov

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ ( Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ) Κ.Α.: 1205 Σωκράτους 15-17 & Ψαρών T.K. 186 48 Δραπετσώνα
Προϊστάμενος210- 40.00.184
Υποδιευθυντής Φορολογίας210- 40.03.972
Υποδιευθυντής Ελέγχου210- 40.08.300
Επόπτης Ελέγχου210- 43.18.006
'Eλεγχος210- 43.17.243, 40.08.052
Εισόδημα210- 43.13.324, 40.03.971
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα210- 40.03.973, 40.14.062
Μητρώο210- 43.26.387
Κεφάλαιο210- 40.10.546
Eσόδα210- 43.13.345, 43.15.233, 40.14.295
Έξοδα210- 43.16.812
Διαχείριση210- 43.17.114
Δικαστικό210- 43.13.344, 40.14.063, 43.21.059, 43.13.892
K.B.Σ.210- 40.00.813, 40.14.064
Γραμματεία - Πρωτόκολλο210- 40.08.888
FAX210- 4313325
E-mailsyzefxis@1946.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΠΕΙΡΑΙΑ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ    εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ.Α.: 1206 Νοταρά 38-40 T.K. 185 33 Πειραιάς
Προϊστάμενος213 2103618210- 42.23.976
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2103676210- 42.26.026
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2103632210- 42.25.394
Επόπτης Α'-Ελεγκτές213 2103631210- 41.12.267,41.72.100
Επόπτης Β'-Ελεγκτές213 2103625210- 42.23.977,41.01.146
Επόπτης Γ'-Ελεγκτές213 2103633210- 41.72.144,41.29.472
Εισόδημα213 2103663210- 41.12.357,41.19.850
Φ.Π.Α.213 2103672210- 41.79.745,41.38.086
Αυτοκίνητα213 2103685210- 42.26.025
Λογιστικό213 2103696210- 41.12.339
Διαχείριση - Ταμείο 210- 41.01.147
Μητρώο213 2103647210- 42.26.027, 41.12.354
Παρακρ.Φόροι213 2103658210- 41.76.437, 41.01.144
Eσόδα213 2103687210- 41.74.390, 41.77.873
Δικαστικό213 2103652210- 41.74.838, 41.23.056
K.B.Σ.213 2103677210- 41.14.029, 41.01.143
Γραμματεία213 2103619210- 41.12.200, 41.79.225
Επιμελητές213 2103621210- 41.01.149, 41.01.145
FAX210- 4128430
E-mailsyzefxis@1947.syzefxis.gov.gr

Δ.Ο.Υ. ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Κ.Α.: 1207 Ακτή Μιαούλη 83 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς
Προϊστάμενος213 2103804210- 41.25.525
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2103805210- 41.75.569
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2103803210- 41.36.190
'Eλεγχος Επόπτης213 2103807 
'Eλεγχος 210- 41.30.937, 41.25.837, 41.75.942, 41.75.949
Πλοίων 210- 41.76.411, 41.35.047
Μητρώο 210- 41.25.263
Eσόδων 210- 41.29.788, 41.32.893
Εισόδημα 210- 42.26.929, 41.26.533
Φ.Π.Α. 210- 41.74.752
K.B.Σ. 210- 41.70.615
Δικαστικό213 2103806210- 42.27.161
Γραμματεία213 2103800210- 41.76.392
FAX210- 4118595
E-mailgrammateia@1948.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ   εδώ

Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ (ΝΙΚΑΙΑΣ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ) Κ.Α.: 1220
ΚΤΙΡΙΟ 1ο: της τέως ΔOY ΝΙΚΑΙΑΣ Καισαρείας 32 T.K.184 50 Νίκαια
Προϊστάμενος 210- 49.12.400
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2104631210- 49.03.383
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2104606210- 49.12.702
'Eλεγχος213 2104603, 2104605210- 49.34.314, 49.13.207, 49.11.049
Εισόδημα213 2104610 έως 612, 2104620210- 49.31.876, 42.51.194
Φ.Π.Α.213 2104607 έως 609210- 49.30.418
Βεβαίωση213 2104625 
Λογιστικό213 2104630 
Ταμείο213 2104626 
Αυτοκίνητα 210- 49.12.727
Μητρώο213 2104601210- 49.12.436
Κεφάλαιο213 2104616210- 49.12.807
Έσοδα213 2104628 έως 629210- 49.12.430, 49.12.307, 42.51.195, 49.30.215
Έξοδα213 2104627210- 49.03.215
Δικαστικό213 2104614 έως 615210- 49.10.484, 49.12.950
K.B.Σ.213 2104602210- 49.15.978
Γραμματεία 210- 49.12.428
FAX210- 4911727, 4251196, 4926834
E-mailsyzefxis@1952.syzefxis.gov.gr
 
ΚΤΙΡΙΟ 2ο: της τέως ΔOY ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Θεσπιέων 62 T.K.181 22 Κορυδαλλός
Προϊστάμενος213 2104230210- 49.44.238
Υποδιευθυντής Φορολογίας213 2104215210- 49.72.894
Υποδιευθυντής Ελέγχου213 2104232210- 49.72.172
'Επόπτης Ελέγχου213 2104234 
'Eλεγχος213 2104216, 2104218, 2104223, 2104235 έως 237210- 49.78.101, 49.72.952, 49.61.832, 49.72.288
Ταμείο213 2104208 έως 209210- 49.65.595
Λογιστικό213 2104211210- 49.44.620
Εισόδημα213 2104226 έως 228210- 49.59.127, 49.45.514
Φ.Π.Α. - Αυτοκίνητα213 2104205210- 49.45.584, 49.45.504
Μητρώο213 2104206210- 49.62.692
Eσόδα213 2104207, 2104212 έως 214210- 49.61.430, 49.44.407, 49.72.701
Έξοδα213 2104210210- 49.65.595
Kεφάλαιο213 2104217210- 49.59.636
Διαχείριση 210- 49.65.595
Δικαστικό213 2104220 έως 222210- 49.43.995
K.B.Σ.213 2104204210- 49.76.527
Γραμματεία213 2104201210- 49.69.090
Πρωτόκολλο213 2104229210- 49.69.090
FAX210- 4958294, 4972273
E-mailsyzefxis@1950.syzefxis.gov.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΙΝΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ   εδώ


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ   εδώ


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΠΟΡΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ   εδώ


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ   εδώ


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΠΕΤΣΩΝ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ   εδώ


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΥΔΡΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. Α' ΠΕΙΡΑΙΑ   εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ