Πίνακας Εφοριών Ν. Φθιώτιδας

 
Τώρα και σε εφαρμογή Android    
 

Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ (ΛΑΜΙΑΣ & ΔΟΜΟΚΟΥ & ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ & ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ & ΣΤΥΛΙΔΑΣ & ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ) Κ.Α.: 1832 Κανάρη & Ανθήλης T.K. 351 00 Λαμία
Προϊστάμενος22313- 5210022310- 22304
Υποδιευθυντής Φορολογίας22313- 5215522310- 46357
Υποδιευθυντής Ελέγχου22313- 5210122310- 32018
Επόπτης Eλέγχου22313- 52193 
Eλέγχος22313- 52103 έως 5211622310- 33645, 32017, 34466
Εισόδημα22313- 52175 έως 181, 52184,5218522310- 27809
Kεφάλαιο22313- 52149 έως 15422310- 46517,22483
Ταμείο22313- 52137 έως 13822310- 29958
Λογιστικό22313- 52134,52135 
Φ.Π.Α.22313- 52167 έως 17022310- 27691
Αυτοκίνητα22313- 52164 έως 16622310- 32027
Μητρώο22313- 52159 έως 16322310- 32014
Eσόδων22313- 52139,52141 έως 145, 52147 έως 14822310- 33385
Έξοδα22313- 52128 έως 13122310- 22371
Δικαστικό22313- -52171 έως 52173, 52190 έως 5219922310- 31180
K.B.Σ.22313- 52122 έως 12722310- 22435
Γραμματεία22313- 52187 έως 52189, 52191 έως 5219222310- 32015
FAX22310- 47968
E-mailsyzefxis@2480.syzefxis.gov.gr
E-maildoy lamias@2480.syzefxis.gov.gr

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ   εδώ


Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΔΟΜΟΚΟΥ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ   εδώ

Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ   εδώ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ